شکلات سری X

در ۳ طرح  ( X400 , X500 , X600 )

X400 : شکلات تلخ با مغز توت فرنگی

X500 : شکلات شیری با مغز کارامل

X600 : شکلات تلخ با مغز فندقی

 جزئیات محصول

ماندگاری بالا ، انقضا ۱ سال پس از تولید

X400 :  این محصول جزو قدیمی ترین محصولات مجموعه می باشد بسته بندی کلاسیک و ساده ای دارد .

X500 :‌ این محصول جزو قدیمی ترین محصولات مجموعه می باشد بسته بندی کلاسیک و ساده ای دارد .

X600 :  این محصول جزو قدیمی ترین محصولات مجموعه می باشد بسته بندی کلاسیک و ساده ای دارد .

X400
X400
X500
X500
X600
X600
X400
X400
X500
X500
X600
X600
X400
X400
X500
X500
X600
X600

شکلات سری X

در ۳ طرح ( X400 , X500 , X600 )

X400 : شکلات تلخ با مغز توت فرنگی

X500 : شکلات شیری با مغز کارامل

X600 : شکلات تلخ با مغز فندقی

 جزئیات محصول

ماندگاری بالا ، انقضا ۱ سال پس از تولید

X400 : این محصول جزو قدیمی ترین محصولات مجموعه می باشد بسته بندی کلاسیک و ساده ای دارد .

X500 :‌ این محصول جزو قدیمی ترین محصولات مجموعه می باشد بسته بندی کلاسیک و ساده ای دارد .

X600 : این محصول جزو قدیمی ترین محصولات مجموعه می باشد بسته بندی کلاسیک و ساده ای دارد .

X400
X400
X500
X500
X600
X600
X400
X400
X500
X500
X600
X600
X400
X400
X500
X500
X600
X600