شکلات سری T

در ۲ طرح  ( T1,T2 )

T1 :  جعبه بزرگ و کوچک

T2 : جعبه بزرگ و کوچک


 جزئیات محصول

ماندگاری بالا ، انقضا ۱ سال پس از تولید

T1 :  جعبه بزرگ بیسکوئیت با روکش شکلات ، جعبه کوچک شکلات تلخ با مغز شیری

این محصول با رنگی لاجوردی و بسته بندی ۲ جعبه ای جزو پرطرفدارترین محصولات بیلوردی میباشد.

T2 : جعبه بزرگ بیسکوئیت با روکش شکلات ، جعبه کوچک شکلات تلخ با مغز شیری

این محصول با رنگی لاجوردی و بسته بندی ۲ جعبه ای جزو پرطرفدارترین محصولات بیلوردی میباشد.

T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
Tسری
Tسری
T2
T2
T1
T1
T1
T1

شکلات سری T

در ۲ طرح ( T1,T2 )

T1 : جعبه بزرگ و کوچک

T2 : جعبه بزرگ و کوچک


 جزئیات محصول

ماندگاری بالا ، انقضا ۱ سال پس از تولید

T1 : جعبه بزرگ بیسکوئیت با روکش شکلات ، جعبه کوچک شکلات تلخ با مغز شیری

این محصول با رنگی لاجوردی و بسته بندی ۲ جعبه ای جزو پرطرفدارترین محصولات بیلوردی میباشد.

T2 : جعبه بزرگ بیسکوئیت با روکش شکلات ، جعبه کوچک شکلات تلخ با مغز شیری

این محصول با رنگی لاجوردی و بسته بندی ۲ جعبه ای جزو پرطرفدارترین محصولات بیلوردی میباشد.

T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
Tسری
Tسری
T2
T2
T1
T1
T1
T1