شکلات نگارین

در ۴ رنگ  ( بنفش – نارنجی – سبز – آبی )

شکلات مخلوط میوه ای


 جزئیات محصول

ماندگاری بالا ، انقضا ۱ سال پس از تولید

فرآورده کاکائویی تلخ و شیری با مغز کرم کاکائو

طعم های : لیمویی ، پرتقالی ، هندوانه ای ، کاراملی

نگارین آبی
نگارین آبی
نگارین بنفش
نگارین بنفش
نگارین نارنجی
نگارین نارنجی
نگارین سبز
نگارین سبز
داخل-جعبه
داخل-جعبه
نگارین-آبی
نگارین-آبی
نگارین نارنجی
نگارین نارنجی
نگارین-سبز
نگارین-سبز
نگارین-بنفش
نگارین-بنفش

شکلات نگارین

در ۴ رنگ  ( بنفش – نارنجی – سبز – آبی )

شکلات مخلوط میوه ای


 جزئیات محصول

ماندگاری بالا ، انقضا ۱ سال پس از تولید

فرآورده کاکائویی تلخ و شیری با مغز کرم کاکائو

طعم های : لیمویی ، پرتقالی ، هندوانه ای ، کاراملی

نگارین آبی
نگارین آبی
نگارین بنفش
نگارین بنفش
نگارین نارنجی
نگارین نارنجی
نگارین سبز
نگارین سبز
داخل-جعبه
داخل-جعبه
نگارین-آبی
نگارین-آبی
نگارین نارنجی
نگارین نارنجی
نگارین-سبز
نگارین-سبز
نگارین-بنفش
نگارین-بنفش